1. Заявление до директор

2. Декларация лични данни

3. Декларация от родител за съгласие използване на лични данни

4. Заявление за преместване в друго училище

5. Заявление за издаване на дубликат на диплома

6. Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас

7. Заявление за записване на ученик в ПГСИ "Пеньо Пенев"

8. Заявление за записване на ученик в ПГСИ "Пеньо Пенев" - дневна форма на обучение - VIII клас

9. Заявление за записване на ученик в ПГСИ "Пеньо Пенев" - задочна форма на обучение

10. Заявление за записване на ученик в ПГСИ "Пеньо Пенев" - самостоятелна форма на обучение

11. Заявление от родител за освобождаване на ученик до 3 дни с разрешение на класния ръководител преди отсъствия

12. Заявление от родител за освобождаване на ученик до 3 дни с разрешение на класния ръководител след отсъствия

13. Заявление от родител за освобождаване на ученик до 7 дни с разрешение на директора преди отсъствие

14. Заявление от родител за освобождаване на ученик до 7 дни с разрешение на директора след отсъствие

15. Заявление за освобождаване от Физическо възпитание и спорт

16. Заявление от родител за преминаване на обучение от разстояние в е-среда 

17. Декларация от родител за преминаване на обучение от разстояние в е-среда 

18. Характеристика на средата

19. Заявление за ползване на платен отпуск

20. Заявление за ползване на неплатен отпуск

21. Заявление за прекъсване на отпуск

22. Искане за отлагане на отпуск

23. Заявление от служител за издаване на документ

 

 

 

   

Бъдеще в бъдеще време  

   

Свободни работни места  

   

Свободни места за ученици  

   
© ПГСИ "Пеньо Пенев"

PGSI.BG използва "бисквитки", за да подобри вашето преживяване и да анализира трафика към сайта.