Нова интегрирана специалност, която обединява специаллностите "Топлинна техника", "Климатична и вентилационна техника" и "Хладилна техника".

 

      Възможности за професионална реализация:

Завършилите обучението могат да работят във фирми с предмет на дейност електро- и топлопроизводство, битово газифициране, отопление, климатизация и вентилация, хладилна техника.


       Цели на обучението:

Основната цел на обучението по професията "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации" - втора степен на професионална квалификация, е усвояване на теоретични знания, практически умения и професионално-личностни качества, необходими за реализация по придобитата специалност в браншовите предприятия (фирми).

След завършване на обучението по специалността обучаваният умее да изпълнява операции по монтаж, демонтаж, обслужване, диагностика и ремонт на топлоенергийни съоръжения и инсталации, диагностика и ремонт на климатични и вентилационни съоръжения и инсталации, на климатизатори и термопомпи, както и участва в топлотехнически пресмятания и в разработване на конструктивна документация.

   

Бъдеще в бъдеще време  

   

Свободни работни места  

   

Свободни места за ученици  

   
© ПГСИ "Пеньо Пенев"

PGSI.BG използва "бисквитки", за да подобри вашето преживяване и да анализира трафика към сайта.