• Училището разполага с компютърна зала, оборудвана с най - високи стандарти, с локална мрежа и високоскоростен Интернет.