Проект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.

  1. Заповед за училища включени в проект "Подкрепа за успех"
  2. Начални инструкции
  3. Приложение №1 - Индивидуална карта
  4. Приложение №2 - Програма с график
  5. Приложение №3 - Удостоверение - проект ПУ

Утърдени групи в ПГСИ "Пеньо Пенев" - гр. Бургас

Тематична област Дейност

Брой групи

Брой ученици График Ръководител на група
1 БЕЛ Допълнителни обучения във втори гимназиален етап 1 5

 Октомври 2021 г. - Януари 2022 г.

Елена Иванова
2 Математика Обучителни трудности   1 5

Октомври 2021 г. - Януари 2022 г.

Димка Димова

 

 

   

Бъдеще в бъдеще време  

   

Свободни работни места  

   

Свободни места за ученици  

   
© ПГСИ "Пеньо Пенев"

PGSI.BG използва "бисквитки", за да подобри вашето преживяване и да анализира трафика към сайта.