Успешен старт в новата учебна година със спечелен проект

В ПГСИ "Пеньо Пенев" - гр. Бургас, стартира изпълнението на проект, финансиран от Център за образвателна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)

Основна цел на проекта е да подпомогне адаптацията на децата от етническите малцинства към училищното обучение, да намали риска за отпадане от училище и да подобри перспективата им за успешна социализация. Създаване на условия за засилване на социалното включване на децата от етническите малцинства в образователния процес.

На 29 октомври 2019 година директора на училището г-жа Гергана Янева, подписа Договор между училището и Център за образвателна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) за изпълнението на проекта.

Проектните дейности са с продължителност 9 месеца.

Финансирането на проектните дейности е в размер на 19629.26 лева и изцяло осигурено от Център за образвателна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).

     Клубна дейност: „Повишаване на здравната култура сред малцинствата“:

-          Ръководител клубна дейност: Александра Николаева Ангелова - снимки

     Клубна дейност: „Познавам историята и обичам природата на своя родян край“:

-          Ръководител клубна дейност: Георги Пенчев Минков

-          Ръководител клубна дейност: Надя Пешева - Енчева

     Клубна дейност: „Първи стъпки в програмирането – Scratch и Code“:

-          Ръководител клубна дейност: Димка Дянкова Димова 

-          Ръководител клубна дейност: Дияна Михран Владикова  

      дейности

1.  Клубна дейност: „Академия по добри обноски и етикет“:

-          Ръководител клубна дейност: Светлана Великова Минкова 

-          Ръководител клубна дейност: Мариета Николаева Александрова

      снимки

     Клубна дейност: „Спорт и здраве“:

-          Ръководител клубна дейност: Полина Любенова Късева - снимки

     Клубна дейност: „Фолклор на етносите“:

-          Ръководител клубна дейност: Елена Георгиева Иванова  

-          Ръководител клубна дейност: инж. Ани Павлова Гинева 

      снимки

 

                                                     

ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТЪТ НА ПГСИ "ПЕНЬО ПЕНЕВ" - ГР. БУРГАС ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА 

ТЕМА: ПРЕВЕНЦИЯ И ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ И ПЪЛНОЦЕННА СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

На 09.10.2020 г. в ПГСИ „Пеньо Пенев“ – гр. Бургас се проведе и последния час по проект Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства; Тема: Превенция за отпадане от училище и пълноценна социализация на ученици от етническите малцинства, финансиран от ЦОИДУЕМ. Проектът бе с продължителност 9 месеца и в него бяха обхванати 93 –ма участници. Поради обявеното извънредно положение върху цялата територия на Република България, обявено с Решение на Народното събрание на 13 март 2020 година във връзка с COVID-2019, сключихме анекс за продължение на проектните дейности до 15.10.2020 г. 

Основната му цел бе да подпомогне адаптацията на децата от етническите малцинства към училищното обучение, да намали риска за отпадане от училище и да подобри перспективата им за успешна социализация. Създаване на условия за засилване на социалното включване на децата от етническите малцинства в образователния процес.

Клуб „Повишаване на здравната култура сред малцинствата“ бяха включени 7 ученици. Клуб „Повишаване на здравната култура сред малцинствата“ беше насочена към превенция на отпадането от училище и повишаване на мотивацията на ромските деца да посещават училище. Превенция на ранните бракове и ранната бременност сред ромските девойки. Организиране на информационни беседи с цел повишаване на здравната култура; социалните компетентности и образователния статус на ромската общност. Отбелязване на традиционни календарни празници.  Поднасяне на информация посредством научно – популярни филми.

Клуб „Познавам историята и обичам природата на своя роден край“ бяха включени 14 ученици. В занятията учениците се запознаваха с историята на родния край и родината. Получиха задълбочени знания за постиженията на българите в културата, науката, спорта и др. области. Работиха върху умения за самостоятелно събиране на информация за историческото и културното наследство на българския народ. Изградиха практически навици за разпознаване на географски обекти в България, природни и исторически забележителности. Учениците се запознаха с основните институции, паметници на културата. Всички занятия на клуба се проведоха при забележителен интерес от страна на учениците. Същите разказаха подробно за историята и географските забележителности на своето село или град, както и за общностите, в които живеят. Интерес предизвикаха заниманията за странджанския край, в частност, за Караевренската епопея, с участието на Индже войвода. Учениците по собствена инициатива се запознаха и с легендите за река Ропотамо. Водени от ръководителите на дейността, учениците активно участваха със собствени мнения по темите, както и с разкази на близки и роднини, което допринесе за ученето с интерес.  Обучението завърши с подсказана от участниците тема: „Моят роден край-магическото място на Земята“.

Клуб „Първи стъпки в програмирането – Scratch и Code” бяха включени 14 ученици. Учениците използваха програмна среда, чрез която създаваха свои интерактивни истории и анимации. Учениците участваха при създаването на анимации, игри, музика без да се налага специфичен програмен език. "Scratch"  научи учениците на основите на програмирането и подготви да станат програмисти по лесен и достъпен за тях начин. Овладяха начални знания, умения и отношения, свързани с изграждане на дигиталната грамотност на учениците чрез създаване на компютърни модели на познати обекти, процеси и явления и експериментиране с тях. Чрез темите, заложени в програмата, учениците се запознаваха с дигитална идентичност, основни правила за работа в дигитална среда, развитие на комуникационни умения, логическо мислене и творчество.

Клуб „Академия за добри обноски и етикет бяха включени 14 ученици. Учениците придобиха важни знания в областта на добрите маниери, вежливото общуване, правилно ръкостискане, етикет при хранене. Поведение при обществени места, мол, музеи, кино. Как да бъдат добри гости и домакини. Посетихме заедно музей, изложба и 5 кино прожекции .Последните предизвикаха изключителен интерес и оказаха силен стимул върху тях като повлияха положително за повишаване посещаемостта в училище, повиши се желанието от страна на учениците да повишат нивото на четивната си грамотност. Оценката за дейността клуба е висока. Учениците изказаха желание за повторно включване в проекта. Учениците се научиха на един от най-важните уроци, никога да не забравят, че добрите обноски са ключът към по-добрата комуникация, настроение и уважение не само към околните, но и към самите тях.

Клуб „Спорт и здраве бяха включени 14 ученици. Учениците упражняваха различни видове спортове: волейбол, фитнес, тенис на маса, аеробика, вдигане на тежести. Запознаха се с видовете спортни дисциплини, и изявени олимпийски шампиони на България. Извършваха физически упражнения, групови дискусии, прожекция на образователни филми. Учениците осъзнаваха ползата от ефективното спортуване. Водиха беседи за физическа активност и за здравословния начин на живот и хранене.

Клуб „Фолклор на етносите бяха включени 14 ученици. Учениците се запознаваха с фолклорните празници и обичаи на българския народ, обреди и обичаи, свързани със сезонните народни празници в родния край, както и със специфичните особености на народните носии. Проведоха се празници , които им помогнаха за  да опознаят и зачитат българските, ромските и турски празници и традиции. Отбелязахме Васильовден и Банго Васил, Международния ден на ромите, Коледа. Всички участници се включиха в приготвянето на празничната трапеза, украсяване на стаите в училище, изработване на сурвакници и поздравителни картички. На всички ученици им беше интересно как отделните етноси празнуват.

Проектът изпълни главната си цел - не просто да задържи учениците в училището като намали отпадането и безпричинните отсъствия, а и да амбицира ученици и родители да проявяват лична отговорност, да споделят и предават знания, умения и опит чрез разнообразяване атмосферата на учене и преживяванията на учениците.

 

ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА

Ръководител на проект

   
© ПГСИ "Пеньо Пенев"

PGSI.BG използва "бисквитки", за да подобри вашето преживяване и да анализира трафика към сайта.