Организация на учебния процес:                                             

Часове с продължителност 40 мин. Междучасия - 10 мин.        

1.   8:00 – 8:40 часа                                                                          

2.   8:50 – 09:30часа                                                                        

3.  09:40 – 10:20 часа                                                                      

4.  10:40 – 11:20 часа                                                                       

5.  11:30 – 12:10 часа

6.  12:20 – 13:00 часа

7.  13:10 – 13:50 часа

8.  14:00 - 14:40 часа

Седмично разписание VIII - XI клас

Courses