НП „Иновации в действие“

Програма за мобилност за обмен на иновационни практики

учебна 2023/2024 година

Домакин: Професионална гимназия по сградостроителство и инсталации

„Пеньо Пенев“ гр. Бургас

Участници:

Средно училище „Георги Бенковски“, гр. Тетевен - иновативно училище;

Средно училище „Васил Левски“, с. Маноле - неиновативно училище;

Обединено училище „Йордан Йовков“, гр. Пловдив - неиновативно училище;

Тема: „Спаси планетата“

Дати: 10.04.2024 г -12.04.2024 г.

https://www.facebook.com/100023045040589/videos/952196826559493/

10.04.2024 г.

13.00-13.30 часа

Добре дошли!

Регистрация и официално откриване.

Въвеждане в програмата, запознаване на участниците.

13.30-14.40 часа

Проектно - базирано обучение в VIII  клас на тема:

“Спаси планетата“.

Групово представяне на проекта. 

Презентации.

14.40-15.00 часа

Кафе - пауза.

15.00-16.30 часа

Дискусия и обсъждане.

Разглеждане на училището.

11.04.2024 г.

9.20-10.30 часа

“Спаси планетата“.

Изработване на макет на енергийно ефективна къща.

Практическа работа на ученици от VIII  клас.

10.30-11.00

Кафе -пауза

11.00-11.30

Дискусия и обсъждане.

11.40-12.40 часа

Организиран обяд

13.30-16.30 часа

Организирана обиколка на местни обекти с културно и историческо значение - Ченгене скеле.

12.04.2024 г.

9.00-10.30 часа

Посещение на Регионална библиотека „Пейо Яворов“/ по желание/

 

Отпътуване.

С Решение № 523 на Министерски съвет от 22.07.2021 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2021/2022 година, ПГСИ "Пеньо Пенев" получи статут на иновативно училище.

Проектът, който училището ще реализира в рамките на 4 поредни учебни години (2021 – 2025г.) е:

Училищен проект за въвеждане на иновативни методи в обучението – проектно-базирано обучение.

Цел на иновацията

Чрез проектно - базирано обучение да се подобрят образователните резултати, да се повишат комуникативните и когнитивните способности на учениците, да се повиши грамотността сред учениците от малцинствените общности, да се стимулира активното учене и критично мислене, да се ангажират и да участват в учебния процес с цел усвояване на знания и развиване на компетентности и умения, необходими за успешна реализация в живота.

Описание на иновацията

Стартирането на иновацията е за период от 4 учебни години, като всяка година ще участва 1 паралелка ученици от VIII клас, постъпващи в училището. Проектът е фокусиран върху учебните цели, включително съдържание и умения на учениците, базирани на Държавните образователни стандарти. Включва критично мислене/проблем, сътрудничество и самостоятелно управление. Учениците участват в продължителен процес на задаване на въпроси, проучване, намиране на ресурси и прилагане на информация, с цел решаване на проблема или намиране на отговори на съответното ниво на предизвикателството. Проектът се базира на контекста на реалния свят – задачи, инструменти, стандарти за качество, повлияни от интереси и проблеми в живота. Учениците вземат решения как да работят и какво да създават. Ученици и учители влияят върху процеса на учене, ефективността на своите анкетни и проектни дейности, качеството на ученическия труд, препятствията и начина за преодоляването им. Дават, получават и използват обратна връзка, за да се подобри процеса на работа и изпълнението. Учениците представят публично своя проект, като обясняват и демонстрират крайния продукт пред съученици или хора извън класната стая.

Очаквани резултати

В края на периода очаквани резултати са:

  • Повишаване мотивацията и резултатите от обучението; да се изградят умения за самостоятелно развитие чрез:
  • Инициативност, творчество, решаване на проблеми, вземане на самостоятелни решения, критично мислене;
  • Умения за работа в екип; използване на информация от източници на чужд език;
  • Да изградят умения за учене, свързани с разбиране на информация, усвояване на знания и тяхното приложение в нови ситуации, извършване на анализ, синтез, оценка развитие на дигиталните компетентности; 
  • Езиковата, общата и културата на общуване;
  • Осмисляне на националната си идентичност в условията на езиково и културно многообразие;
  • Изграждане на междукултурни компетентности, които да ги подготвят за общуване с други културни и езикови общности.

Иновативно училище 2021/2022 учебна година.

Тема на проекта: "Монтаж на елементите на електрическо табло апартаментно - тип ТАП"                     

Ръководители на проекта: инж. Надя Енчева - учител практическо обучение и инж. Мариян Златев - учител теоретично обучение.

Проектът има за цел учениците да изградят и усъвършенстват уменния и навици за практическо изпълнение на основните електромонтажни операции, за технологично мислене и изпълнение на практически задачи.

Монтажът на апартаментното разпределително табло е основна част от ремонта или строежа на една електрическа инсталация във всеки тип сграда. При новостроящи се обекти като жилищни апартаменти, офис сгради, магазини, хотели се игражда изцяло нова битова инсталация спрямо нуждите на сградата.

Проектната задача беше възложена на учениците от 8-ми клас, разделени по групи.

Проект учеников 8-ого класса. Руководитель: Св. Минкова - старший преподаватель. Ученики по группам подготвили и представили предентации, связанные с изучаемой ими специаляностью-"Электротехника".                           моя-професия-електрик-1                                                                                       моя-професия-електрик-2

 

Приложение на метала алуминий и неговите съединения в практиката.  Ръководител на проекта: Мариета Александрова - учител по Химия и ООС и Биология ЗО                                                                                                  Учениците получиха задание да потърсят информация за употребата на металите като материали и тяхното приложение в практиката, като обобщят и систематизират своите знания за материала, а също така и тяхната способност да вземат решения при подбирането на материал необходим за проектирането на дадено изделие, което ще се използва в практиката.                              История на елемента Алуминий                                                                            Химични свойства                                                                                           Физични свойства                                                                                      Презентация                                                                                                    Листовка

 

Ръководители на проекта: Димка Димова - старши учител по математика и ИТ и Дияна Владикова - учител по ИТ                                                                Проектната задача беше възложена на учениците от 8-ми клас. Разделени по групи, те имаха задача да комбинират практическите знания по предмет: Учебна практика електромонтажна и знанията по Информационни технологии. Използваха онлайн инструмент: Learning Apps, чрез който не само се ангажира вниманието на учениците, но и се активира учебният процес. Интегрираният урок показа на учениците как ученето може да бъде едновременно приятно и полезно занимание. Екипната работа, лекотата, с която се преминава от една учебна дисциплина към друга, практическата насоченост на поставените задачи, игровият подход, състезателният елемент – всичко това даде възможност на участниците да получат знания, да развият умения, като се забавляват. Работата в екип в името на децата със сигурност дава резултат. Учениците приложиха знанията си по много интересен и завладяващ начин.                                                                            

Електрическа схема на апартаментно табло с автоматични прекъсвачи

Компоненти на електрическо табло

Проект с ръководител: Марина Славова - учител по История и цивилизация    Проектната им задача беше да изготвят доклади на тема: "Приложение на електричеството в живота на човека в края на XIX век и изобретенията на Никола  Тесла и Томас Едисон.                                                                        Доклад на Божидара Илиева и Валентина Йорданова                                 Доклад на Димитър Христозов и Гошо Иванов

 

Иновативно училище 2020/2021 учебна година.

Училищен проект за внедряване на иновативни методи в обучението и създаване на дигитална класна стая - проектно базирано обучение осъществявано в дигитална класна стая.

          Създадена е 1 мобилна класна стая;

          Обучени 12 преподаватели за прилагането на иновацията.

- Тема на обучение: „Възможностите на електронните учебни ресурси на Mozabook за постигане ефективен учебен процес“.

- Тема на обучение: „Развиване на ключовите компетентности на учениците чрез прилагане на метода на проектно базираното обучение“.

   Проект на тема: „Да се изследва и анализира технологичния процес за изработка на изделия от метал и  възможностите за предлагане на продукта на пазара.“

    Краен продукт: Изработване на метална щипка за барбекю.

 

               

              

   

Бъдеще в бъдеще време  

   

Свободни работни места  

   

Свободни места за ученици  

   
© ПГСИ "Пеньо Пенев"

PGSI.BG използва "бисквитки", за да подобри вашето преживяване и да анализира трафика към сайта.