Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в ПГСИ "Пеньо Пенев" - гр. Бургас

Процедура за издаване на удостоверения за завършен клас

Процедура за издаване на дубликати на документи

Процедура за издаване на УП-2 и УП-3

 

Инфо 138 - приемане и преместване

Заявление - преместване на ученик  

Заявление за издаване на удостоверение за преместване

Инфо 141 - диплома

Инфо 143 - валидиране - заявление

Инфо 147 - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1 

Инфо 148 - издаване служ  бележка за допускане ДЗИ 2 

Инфо 153 - дубликати - заявление

Инфо 154 - удостов. проф. обучение и СПК 

Инфо 155 - удост. свидет валидиране проф. квалиф. - заявление

Инфо 156 - европейско прил дипл. СО - заявление

Инфо 156 - европейско прил. проф. квалиф. - заявление

 

Наредба за административното обслужване

   

Бъдеще в бъдеще време  

   

Свободни работни места  

   

Свободни места за ученици  

   
© ПГСИ "Пеньо Пенев"

PGSI.BG използва "бисквитки", за да подобри вашето преживяване и да анализира трафика към сайта.