Ние сме Ученически съвет на ПГСИ  „Пеньо Пенев“

Създадохме своя организация, която да защитава интересите ни. С много ентусиазъм изготвихме устав. В процеса на неговото разработване стигнахме до извода, че УС може да бъде посредник между учениците и останалите организации в училище: ръководните органи на ПГСИ "Пеньо Пенев" и Педагогическия съвет За целта излъчихме и специални хора, които да контактуват с тях.

РЪКОВОДСТВО НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

 IX – председател

 X – зам. председател

ОТГОВОРНИЦИ НА ВИПУСКИТЕ:

 • 8 клас –  Ангелина Живкова Папинова
 • 9 клас –  Донка Гинкова Тодорова
 • 10 клас –    Ереджеб   Мустафа   Осман
 • 11 клас –  Илияна   Радева   Илиева
 • 12 клас –  Виктория   Зоева   Тодорова

Нашата структура:
В УС членуват по един представител на клас. Ръководството е съставено от Председателя, Отговорниците на випуските и Представителите. Мандатът на съвета е една година. Не забравяйте – следващият член може да сте вие!
Нашите цели:

 • Защита на правата на учащите.
 • Съблюдаване за изпълнението на задълженията на учениците.
 • Организиране на вътре- и извънкласни занимания, състезания, концерти, социални кампании и проекти.
 • Представляване на учениците пред други институции.
 • Подобряване информираността на учениците на ПГСИ "Пеньо Пенев" за дейности свързани както с учебния процес, така и с извънкласните дейности.
 • Опазване имиджа на ПГСИ "Пеньо Пенев".
   

Реклама  

   

НОВИНИ  

   
© ПГСИ "Пеньо Пенев"

PGSI.BG използва "бисквитки", за да подобри вашето преживяване и да анализира трафика към сайта.