• Продължава проектът „Ученически практики“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
  Проектът има за цел да постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб чрез:
  1. Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда.
  2. Активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии.
  3. Подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда.
  4. Повишаване мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции.
  5. Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО.
  6. Повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите-партньори.
  7. В проекта са включени 20 ученици, които редовно посещават учебните занятия и проявяват интерес към часовете по практика.

  Учениците   ще провеждат занимания от месец април до месец юни. След успешно завършване учениците ще получат сертификати и парично възнаграждение.
 • Групи участващи в ученически практики за учебната 2017/2018 година по "ОП НОИР" ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 "Ученически практики - Фаза I".

1.      І група „Изграждане, поддръжка, ремонт и експлоатация на инсталации" :

·   Наблюдаващ учител инж. Бояна Пеева;

·   Консултант на учениците за избор на практика Димка Димова.

2.      ІI група „Изграждане, поддръжка, ремонт и експлоатация на инсталации” :

·   Наблюдаващ учител инж. Станка Иванова;

·   Консултант на учениците за избор на практика Елена Иванова.

 

 Заповед на директора за членове на екипа по проект BG05M2ОP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза I

 

   

Бъдеще в бъдеще време  

   

Свободни работни места  

   

Свободни места за ученици  

   
© ПГСИ "Пеньо Пенев"

PGSI.BG използва "бисквитки", за да подобри вашето преживяване и да анализира трафика към сайта.