•    Проектът има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование.
  •    Повече и по - добри възможности за практика в реална работна среда.
  •    Активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии.
  •    Повишаване мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции.

1."Стажант - Електрически инсталации в сгради".

Наблюдаващ учител/ Консултант

инж. Бояна Пеева Пеева/ Златина Веселинова Бончева - Желязкова

 

2."Строители"

Наблюдаващ учител/ Консултант

инж. Хрусана Николова Стоянова/ Гергана Георгиева Янева

 

 

   
© ПГСИ "Пеньо Пенев"