СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7-ми КЛАС ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

      1.по професия: Техник на енергийни съоръжения и инсталации

      специалност: Газова техника

 

        СЛЕД ЗАВЪРШЕН 8-ми КЛАС ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

              1.по професия: Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации

              специалност: Топлотехника

           

                СЛЕД ЗАВЪРШЕН 8-ми КЛАС ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

                     1.по професия: Техник на енергийни съоръжения и инсталации

                           специалност: Газова техника

                     2.по професия: Строител 

                     специалност: Вътрешни облицовки и настилки

 

   
© ПГСИ "Пеньо Пенев"