СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7-ми КЛАС ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

              1.по професия: Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации

              специалност: Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна

           

                СЛЕД ЗАВЪРШЕН 8-ми КЛАС САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

                     1.по професия: Електромонтьор

                           специалност: Електрически инсталации

                     2.по професия: Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации

                           специалност: Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна

 

   
© ПГСИ "Пеньо Пенев"