СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

                  1. Професия: Електромонтьор

                  специалност: Електрически инсталации

                 2. Професия: Строител

                  специалност: Вътрешни облицовки и настилки

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

                  1. Професия: Електромонтьор

                  специалност: Електрически инсталации

                 2. Професия: Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации

                  специалност: Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и

                  хладилна

  СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

                  1. Професия: Електромонтьор

                  специалност: Електрически инсталации

Online кандидатстване след VII клас

Документи, необходими при подаване на заявленията за участие в първи етап на класиране:

  1. Копие на свидетелството за основно образование и оригинал за сверяване;
  2. Копие на служебната бележка с оценките от изпитите и оригинал за сверяване;
  3. Копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.
  4. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране  13.07.2023 г. - 17.07.2023 г.

Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап от класирането до 20.07.2023 г. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът остава на мястото си от първия етап на класирането. Следва да се запише в приемащото училище до 24.07.2023 г. За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност  за участие в трети етап на класиране (от 01.08.2023 г. до 02.08.2023 г. вкл.). За целта следва да се подаде ново заявление по  електронен път (online), в което желанията могат да се подредят отново, съобразно останалите свободни места и резултатите от  изпитите на кандидата. Ако на втори етап ученикът се е записал, за да подаде заявление за участие в трети етап, трябва да  изтегли документите си от училището, в което е приет.

Записване на приетите ученици на:

трети етап на класиране: 01.08.2023 г. - 02.08.2023 г.

четвърти етап на класиране: 11.08.2023 г. - 14.08.2023 г.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРИЕМА:

от 08.00 ч. до 16.30 ч.

   
© ПГСИ "Пеньо Пенев"

PGSI.BG използва "бисквитки", за да подобри вашето преживяване и да анализира трафика към сайта.