Подаване на зявления за допускане до ДЗИ и регистриране на заявленията в софтуерния продукт

05.03.2018 г. - 16.03.2018 г.

Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

до 18.05.2018 г.

Обявяване на резултатите от ДЗИ

до 13.06.2018 г.

 

СЕСИЯ АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ

Подаване на зявления за допускане до ДЗИ и регистриране на заявленията в софтуерния продукт

02.07.2018 г. - 13.07.2018 г.

Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

 24.08.2017 г.

Обявяване на резултатите от ДЗИ

до 10.09.2018 г.

   
© ПГСИ "Пеньо Пенев"